San kao posljedica hemiskih procesa u organizmu

San kao posljedica hemiskih procesa

San kao posljedica hemiskih procesa. Svako od nas zna da bi radila neka mašina, na primjer lokomotiva, automobil, traktor ili vršalica, mora najprije u njoj da sagorjeva izvjesno gorivo. (ugalj, nafta, benzin)

Pri čemu se oslobađa energija pomoću koje tada ta mašina radi.

Konačno proizvode ovog sagorjevanja a to su šljaka od uglja, gasovi od nafte ili benzina uklanjamo da ne ometaju dalje sagorjevanje goriva, a time i dalji rad mašine.

Iz nauke o živim bićima isto tako znamo da svaki živi organizam, pa i svaki njegov dijelić, troši izvjesne materije sve dok živi.

Da ih razlaže u proste sastojke i sagorjeva, oslobađajući pritom potrebnu energiju.

Sve te hemiske procese nazivamo promet, razmjena materija u živom organizmu.

Konačni proizvodi ovog prometa materija izlučuju se iz organizma kao dalje neupotrebljivi, jer bi se inače nagomilavali i mogli štetno da djeluju.

Lako je razumljivo da čovjek za vrijeme rada troši više energije.

Prema tome, i sagorjevanje materija mora da bude veće nego pri mirovanju.

Usljed toga, za vrijeme rada će postojati više konačnih proizvoda ovog sagorjevanja.

Oni će se teže izlučivati iz organizma, pa će ih u krvi biti više nego za vrijeme mirovanja.

Zbog čega će nastati zamaranje organizma.

  • Prilikom odmaranja (mirovanja) ti se konačni proizvodi prometa materija uklanjaju iz organizma, te se ovaj opet osposobljava za dalje tjelesno naprezanje.

Da, to objasnimo sa dva primjera.

Kad radnik dugo i snažno kopa, usljed napornog rada njegovih mišića promet materija u organizmu tog radnika znatno se uvećava.

Konačni proizvodi tog prometa materija nedovoljno se uklanjaju iz organizma, te se nakupljaju u krvi i zamorno djeluju.

Isto tako se đaku, kad naporno i dugo uči, zamara mozak i smanjuje mu se radna sposobnost mišića.

Zamoreni mozak predaje krvi materije koje i na mišiće zamorno djeluju.

San kao posljedica hemiskih procesa
  • Za vrijeme mirovanja (odmaranja) organizma te se materije uklanjaju iz krvi i tako se čine neškodljivim.

Na osnovu svega ovoga izvjesni naučnici smatraju da se u toku budnog stanja u krvi sve više nagomilavaju ovi proizvodi prometa materija.

Sve više zamaraju mozak smanjujući mu osjetljivost i radnu sposobnost, dok je, najzad, sasvim ne ugase.

Otuda kako ovi naučnici misle poslje dužeg budnog stanja nastaje sve veća sanjivost i najzad san.

  • Ove proizvode prometa materija neki nazivaju ,,zamorne materije”, drugi opet ,,materije sna” itd.

Protivnici ovakvog shvatanja navode mnogobrojne primjere koji se ne mogu objasniti pomenutom teorijom.

Često smo i bez vidnog umora sanjivi, naprimjer poslje obilnog objeda.

Napregnut duhovni rad može da nas održi budne mnogo duže nego obično, dok nas dosadna dokolica uspava znatno ranije.

Ako početak spavanja zavisi od određene količine ,,materija sna” u krvi, onda bi već poslije kratkog spavanja moralo doći do buđenja.

Jer se za vrijeme i tako kratkog spavanja izvjesna količina ,,materija sna” učini neškodljiva, te preostala količina ne bi bila u koncentraciji ,,kritičnoj” za početak sna.

Vidimo, dakle, da se ni početak ni održavanja sna ne mogu potpuno objasniti na ovaj način.

Detoksikujte svoj organizam i izgubite na prirodan način 3 i više kilograma za samo DEVET dana, bez napornih dijeta i GLADOVANJA. (Pročitajte više)

Preporuke aktivnosti uz CLEAN 9 paket! (Pročitajte više)

Aloe Vera Da Li Je Ova Biljka Lijek Za Sve Bolesti? (Pročitajte više)