Kako odabrati prirodnog terapeuta

Kako odabrati prirodnog terapeuta

Kako odabrati prirodnog terapeuta ovo su neke važne činjenice prilikom odabira.

Kada se odlučite za neku terapiju, terapeuta odaberite na sljedeći način:

 • Zamolite ljekara, prijatelja ili komšiju da vam preporuče nekoga
 • Pogledajte spisak terapeuta učlanjenih u odgovarajuće savezno ili lokalno stručno udruženje
 • Provjerite na bolničkom besplatnom telefonu

Razgovor s terapeutom

Prilikom prve posjete terapeutu:

 • Saznajte od terapeuta sve o načinu liječenja i ličnom pristupu
 • Pitajte ga za obrazovanje i kvalifikacije
 • Uvjerite se da se u njegovom društvu prijatno osjećate
 • Raspitajte se o njegovom iskustvu, profesionalnom obrazovanju i osiguranju
 • Da biste bili potpuno sigurni, provjerite njegove kvalifikacije u stručnom udruženju

Rad s terapeutom

 • Neka vam cilj bude da radi sopstvenog zdravlja zajedno s terapeutom radite kao tim, i to tako što ćete mu davati sve važne podatke i izvršavati preporučeni program lječenja.
 • lmajte na umu da će vas terapeut jednog dana možda željeti da o vašoj tegobi razgovara sa vašim ljekarom: no. prethodno će tražiti vaše odobrenje.

Na šta treba pripaziti

 • Ne nastavljajte sa lječenjem ako se osjećate neprijatno ili sumnjate u terapeutove sposobnosti
 • Budite sumnjičavi prema svakom terapeutu koji vam obeća potpuno izlječenje, insistira na nepotrebnim ili skupim analizama ili vas nagovara na kupovinu velike količine skupih dodataka ishrani odnosno na nabavku opreme.

Kako odabrati prirodnog terapeuta

U današnje vrijeme ljekari rade u sprezi sa zdravstvenim radnicima kao što su njegovateljice i patronažne sestre.

Ovi zdravstvni radnici nisu ljekari, ali su osposobljeni za pružanje primarne zdravstvene zaštite i za izvođenje pojedinih postupaka i analiza kao što je posmatranje zdravstvenog stanja u dužem periodu.

Postaju sve omiljeniji kao koristan izvor pametnog savjeta u vezi sa problemima koji nisu životno opasni, a znače kada da vas upute da se posavjetujete sa ljekarom radi dalje procjene vašeg zdravstvenog stanja.

Ljekari i drugi zdravstveni radnici takođe mogu da sarađuju sa komplementarnim ili alternativnim terapeutima kao što su naturopati, aromaterapeuti i osteopati.

Neki medicinski centri nude kombinaciju službeno i komplementarne medicine, što se naziva cjelovita (holistička) zdravstvena zaštita.

To ljekarima i komplernentarnim praktičarima omogućuje zajednički rad, a time i pristup raznovrsnijem broju iscjeliteljskih vještina i produbljenom znanju i iskustvu u specijalizovanim oblastima, kao što su savjetovališta o ishrani ili stresu.

Pošto se na taj način šire komunikacija i saradnja, od razmjene ideja imaju koristi i praktičari i pacijenti.

Trebalo bi da obavjestite svog ljekara ako namjeravate da se, istovremeno s načinom lječenja koji vam je on propisao, podvrgnete još nekoj terapiji, za slučaj da između ta dva načina lječenja dođe do međusobnog djelovanja pa to izazove komplikacije.

Ljekaru se obratite radi:

 • Kontrolnih i rutinskih pregleda, vakcinacije, uputstava o ishrani i načinu života, kao i kontracepcije
 • Pretporođajne njege
 • Mišljenja o svojim tegobama i o tome kada da zatražite pomoć

Preporuka Aloe Vera Za Zdravlje (Pročitajte više)

Koliko nam je potrebno kalorija dnevno? (Pročitajte više)