Kako nastaje san pod dejstvom naročitih živaca

Kako nastaje san?

Kako nastaje san? Objašnjenje sna radom autonomnog nervnog sistema.

Unutrašnji organi, kao što su naprimjer srce, krvne žilice, jetra, to jest crna džigerica, organi za varenje, bubrezi itd.

Regulišu svoj rad dejstvom naročitih živaca koji ne rade pod uticajem mozga i zato se zajedno nazivaju autonomni nervni sistem.

On se sastoji iz dva dijela:

  • Simpatikusnog
  • Parasimpatikusnog (čije je dejstvo suprotno)

Simpatikusni živci ovog autonomnog nervnog sisterna potstiču i pojačavaju rad srca

Parasimpatikusni živci usporavaju i slabe njegov rad

Pokrete crijeva ubrzavaju i pojačavaju parasimpatikusni živci, a usporavaju ih i koče simpatikusni živci.

Simpatikusni živci potstiču i pojačavaju promet materija u organizmu, dok ga parasimpatikusni živci koče i slabe.

Izvjesni naučnici misle da odnos između dejstva ove dve vrste autonomnih živaca reguliše budno stanje i san.

  • Kad preovlađuje dejstvo simpatikusnih živaca, nastaje budno stanje, a kad je jače dejstvo parasirnpatikusnih živaca, nastupa san, odnosno spavanje.

San kao posljedica rada centra za spavanje.

Kako nastaje san?

Postoje izvjesna oboljenja mozga pri kojima bolesnici dugo spavaju.

Oni mogu danima i nedeljama da dremaju i samo se nasilno probude, kad ih bolničar s mukom natjera da nešto pojedu.

Kad takvi bolesnici podlegnu bolesti, sekciranjem njihovih leševa ustanovljuju se promjene u određnom mjestu mozga, za koje se smatra da pretstavlja centar za spavanje.

U novije doba ovaj centar je i eksperimentalno dokazan kod životinja.

Na kotrolisanoj mački probuši se lobanja i kroz otvor uvuče u mozak tanka žica, koja jednim krajem dopire do mjesta u mozgu gde se nalazi centar za spavanje, a drugim krajem je pričvršćena za lubanju.

Kad se životinja oporavi od operacije, ponaša se kao normalna.

Ako se sad kroz žicu provede slaba električna struja, životinja će pokazati znake sanjivosti i ubrzo će zaspati.

Ovaj vještački san može dugo da traje i poslje prekida struje, a može da se prekine kao i pri normalnom budenju.

Ovaj centar za spavanje stoji donekle pod uticajem volje, ali ga uglavnom treba smatrati kao automatsku centralu koja čuva mozak od štetnih uticaja, često i protiv naše volje.

Kako nastaje san?

U novije vrijeme izvjesni naučnici smatraju da naizmjenično nastupanje budnog stanja i sna dolazi usljed toga što se u okolini centra za spavanje naizmjenično mjenja koncentracija izvjesnih mineralnih materija.

  • Višak kalcijuma dovodi do spavanja, a višak kalijuma do budnog stanja.

Kao dokaz za ovakvo shvatanje navodi se eksperimentalno utvrđena činjenica da se ubrizgavanjem rastvora kalcijuma u okolinu centra za spavanje može izazvati spavanje.

Hormonska teorija nastajanja sna

Hormoni ili inkreti jesu materije koje se stvaraju u izvjesnim žljezdama, a ne izlučuju se preko odvodnih kanala već direktno prelaze u krvotok.

Po nekim piscima, naizmjenična zamjena budnog stanja i sna reguliše se ovim hormonima:

Jedni hormoni (iz štitne žljezde i iz zadnjeg dijela hipofize) svojim dejstvom omogućuju budno stanje.

Drugi hormoni (iz grudne žljezde i iz prednjeg dijela hipofize) pomažu nastajanje sna.

Prema tome, od toga da Ii ima više jednih ili drugih hormona zavisi hoće li nastupiti budno stanje ili san.

Mnogi se naučnici ne slažu sa ovakvim objašnjenjem nastajanja sna.

Terapija Aloe Verom U Prevenciji Malignih Tumora (Pročitajte više)

Program smanjenja tjelesne težine prirodnim putem! (Pročitajte više)